Brian Herrington Journal

Brian Herrington

Leave a comment

Mây và em.

Yêu Thương Tựa Không Khí

– Điệp Chi Linh –

Biên tập: Mây

Beta: Dương Viễn

-oOo-

Chương 42 – Đàm phán.

“Được rồi, hiện tại có thể nói. Tiêu Dật, cậu hôm nay tới đây là muốn mang Tiểu Khiêm nhà chúng tôi đi đúng không?” Diệp Kính Huy cố ý kéo dài âm cuối, lười biếng tựa vào ghế sô pha, cười cười nhìn về phía cậu bạn của mình.

Tiêu Dật trầm mặc một chút, cười cười nói: “Không sai, tôi vốn định thừa dịp anh hai cậu không có ở nhà mang Diệp Khiêm đi…”

“Dẫn nó đi đâu?” Diệp Kính Huy cắt lời hắn.

“Đi gặp Tang Du.” Tiêu Dật dừng một chút, “Cậu hẳn đã biết Tang Du trở về rồi, để tôi đưa Tiểu Khiêm tới gặp mẹ nó một lần đi. Tôi là cậu của Tiểu Khiêm, nhất định sẽ không làm…

View original post 3,565 more words

Advertisements

Author: briancxherrington1

Brian Herrington Journal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s